Guacamole King

(909) 740-6806 402 W Arrow Highway #10, San Dimas, CA91773 https://www.guacamoleking.com/
The menu can be found on the following page https://www.guacamoleking.com/pricing